.: Zaproś przyjaciół na kurs tańca :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Zaproś przyjaciół na kurs tańca

Promocja niniejsza została przeze mnie wprowadzona jako wyraz wdzięczności wszystkim moim dotychczasowym uczestnikom zajęć, dzięki których doskonałym referencjom zawdzięczam średnio kilkanaście procent kolejnych nowych uczestników zajęć.
Każdemu uczestnikowi zajęć z tańca, który zaprosi na kurs swoich przyjaciół, zostanie obniżona odpłatność za udział w zajęciach.

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji, dalej zwany „zapraszającym”, może być osoba która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Jest aktualnie uczestnikiem zajęć z tańca dla dorosłych, prowadzonych przez organizatora.
  2. Nie posiada zaległości w rozliczeniach z organizatorem.

III Zasady promocji

§ 3

Uczestnikowi, który poleci udział w kursie tańca prowadzonym przez organizatora, zostanie obniżona o 25% kwota odpłatności za jeden miesiąc udziału w zajęciach, prowadzonych przez organizatora za każdą osobę, która powoła się na zapraszającego, po spełnieniu następujących warunków:

  1. Zaproszona na kurs osoba musi zapisać się na zajęcia kursu i uregulować odpłatność przynajmniej za pierwszy okres udziału w zajęciach (minimum 4 tygodnie).
  2. Zaproszona osoba musi potwierdzić jednoznacznie, że została zaproszona przez uczestnika.
  3. Zaproszona osoba nie mogła być wcześniej uczestnikiem zajęć z tańca prowadzonych przez organizatora.
  4. Nie jest członkiem najbliższej rodziny zapraszającego lub nie pozostaje na jego utrzymaniu.

§ 4

Potwierdzenie zaproszenia na zajęcia przez uczestnika może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

  1. Przez podanie na odwrocie formularza z danymi teleadresowymi, imienia i nazwiska uczestnika zapraszającego.
  2. Przez przesłanie na adres biuro@taniec.konin.pl maila, zawierającego imiona i nazwiska osób zaproszonych oraz imię i nazwisko uczestnika zapraszającego; wiadomość musi zostać nadesłana przez jedną z zaproszonych osób (identyfikacja nastąpi na podstawie adresu e-mail).
  3. Przez dołączenie do formularza z danymi teleadresowymi specjalnej wizytówki identyfikującej zapraszającego.

§ 5

Obniżenie kwoty jednej miesięcznej opłaty zostanie zrealizowane w następnym okresie rozliczeniowym po spełnieniu warunków zawartych w Dziale II, § 2 oraz Dział III, § 3.

§ 6

W przypadku zaproszenia kilku osób i spełnieniu przez nich warunków Dział III, § 3 oraz spełnieniu przez zapraszającego warunków zawartych w Dziale II, §2, odpłatność zostanie zmniejszona proporcjonalnie do ilości zaproszonych. Jeśli ich liczba będzie większa od czterech to pomniejszone zostaną proporcjonalnie także wpłaty na następne okresy rozliczeniowe.

§ 7

W przypadku łączenia tej promocji z promocjami cenowymi podstawą do obliczenia rabatu będzie kwota do zapłaty po uwzględnieniu promocji cenowej.

§ 8

Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami, polegającymi na reklamowaniu szkoły tańca i jej usług.

IV Czas trwania promocji

§ 9

Promocja trwa od 1.01.2012 do odwołania.

V Postanowienia końcowe

§ 10

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/zapros-przyjacol-na-kurs/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Zaproś przyjaciół na kurs tańca”.

§ 12

Osoba zaproszona w ramach promocji „Zaproś przyjaciół na kurs tańca” może skorzystać z specjalnej promocji „Zaprosili mnie przyjaciele” dla nowych uczestników z uwzględnieniem warunków ww.

Koniec regulaminu

Wzór wizytówki (patrz § 4 p.3), którą można posługiwać się w celu zaproszenia na kurs.
 

Wzór wizytówki z zaproszeniem na kurs

 
Wizytówki te na życzenie zostaną wydane poszczególnym uczestnikom.

Zbigniew Witkowiak

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2023.09.24

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama