.: Zarezerwuj termin prywatnej lekcji :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Zarezerwuj termin prywatnej lekcji

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która chce skorzystać z zajęć indywidualnych (prowadzonych tylko dla par) i łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Dopełniła wszystkich formalności, związanych z rezerwacją terminu zajęć indywidualnych (formularz internetowy lub poczta e-mail).
  2. Dokona wpłaty zadatku na udział w zajęciach w odpowiednich terminach (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora):
    1. na 30 dni przed planowanym terminem zajęć indywidualnych - 70,- zł rabatu;
    2. na 15 dni przed planowanym terminem zajęć indywidualnych - 50,- zł rabatu;
    3. na 8 dni przed planowanym terminem zajęć indywidualnych - 20,- zł rabatu.

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami cenowymi.

§ 4

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a) i (b) obowiązuje cena w wysokości zawartej w cenniku. W przypadku niewpłacenia zadatku termin zajęć nie zostanie zarezerwowany.

§ 5

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 6

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

IV Czas trwania promocji

§ 7

Promocja rozpoczyna się 1.03.2023r. zmieniając warunki poprzedniej promocji i trwa do odwołania.

V Postanowienia końcowe

§ 8

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/zarezerwuj-prywatna-lekcja/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Zarezerwuj termin prywatnej lekcji”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2024.04.02

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama