.: Zaprosili mnie przyjaciele :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
Zapraszam na bezpłatną promocyjną lekcję użytkowego tańca towarzyskiego
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Zapraszam na kurs użytkowego tańca towarzyskiego :::
::: zapisy tylko przez internet w nieprzekraczalnym terminie do 1.09.2024 :::
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Zaprosili mnie przyjaciele

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która została zaproszona na kurs przez swych przyjaciół⁄znajomych i która zechce przekazać informacje o osobie polecającej udział w zajęciach oraz spełni łącznie poniższe warunki:

 1. Dotychczas nie brała udziału w zajęciach z tańca prowadzonych przez organizatora.
 2. Dopełni wszystkich formalności związanych z rezerwacją miejsca w grupie (formularz internetowy) i zapisaniem się na zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach wraz z przekazaniem informacji o polecającym.
 3. Jeśli osoba zaproszona nie jest jeszcze zdecydowana na jakie zajęcia chce się zapisać może skorzystać ze specjalnego przywileju polegającego na bezpłatnej rejestracji w serwisie internetowym adresu e-mail w celu otrzymania informacji o wszystkich organizowanych przez szkołę tańca zajęciach.
 4. Po rejestracji w serwisie osoba zaproszona przez rok może skorzystać z niej na dowolnie wybranych kursach i zajęciach prowadzonych przez organizatora (zgodnie z przynależnością do grupy wiekowej i przy zachowaniu warunków płatności).
 5. Po roku od rejestracji promocja będzie dotyczyła tylko jednego kursu, z którego zaproszony zechce skorzystać.
 6. Osoba zaproszona ma pierwszeństwo w rezerwacji miejsca w grupie.
 7. Dokona płatności za udział w zajęciach w odpowiednich terminach (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora):
  1. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu (etapu kursu) - 55% rabatu;
  2. na pierwszych zajęciach - 50% rabatu;
  3. na drugich zajęciach - 45% rabatu.
Promocja obowiązuje przez cały okres trwania kursu/ów pod warunkiem zachowania warunków płatności.

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dla nowych uczestników zajęć.

§ 4

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a) i (b) można skorzystać z promocji wymienionej w podpunkcie (c) ww. ustępu.

§ 5

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a), (b) i (c) uczestnik ponosi pełną odpłatność za udział w zajęciach określoną w cenniku.

§ 6

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 7

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kursu.

IV Czas trwania promocji

§ 8

Promocja rozpoczyna się 1.01.2012r i trwa do odwołania.

V Postanowienia końcowe

§ 9

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/zaprosili-mnie-przyjaciele/.

§ 10

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Zaprosili mnie przyjaciele”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2024.06.29

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama