.: Jestem stałym uczestnikiem :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Jestem stałym uczestnikiem

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Jest uczestnikiem zajęć grupowych w grupach zaawansowanych.
  2. Dopełniła wszystkich formalności, związanych z zapisaniem się na zajęcia.
  3. Dokona płatności za udział w zajęciach w odpowiednich terminach (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora i dotyczy opłaty abonamentowej za udział w zajęciach grupowych):
    1. na pierwszych zajęciach - 50% rabatu;
    2. na drugich zajęciach - 40% rabatu.

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami cenowymi dla stałych uczestników zajęć.

§ 4

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a) i (b) obowiązuje cena w wysokości zawartej w cenniku.

§ 5

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 6

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

IV Czas trwania promocji

§ 7

Promocja rozpoczyna się 1.08.2023r. zmieniając warunki poprzedniej promocji i trwa do odwołania.

§ 8

Promocja dotyczy wszystkich zajęć z oferty organizatora.

V Postanowienia końcowe

§ 9

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/stali-uczestnicy/.

§ 10

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Jestem stałym uczestnikiem”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2023.09.24

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama