.: Spróbuj za darmo ;) :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Spróbuj za darmo ;)

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Otrzymała zaproszenie (karnet) do skorzystania z darmowych zajęć tanecznych;
  2. Dokona zgłoszenia chęci skorzystania z zaproszenia (karnetu) na wybranych zajęciach drogą elektroniczną z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. kontakt »
  3. Przekazała prowadzącemu prawidłowo wypełniony karnet przed lekcją;

III Zasady promocji

§ 3

Z promocji można korzystać niezależnie od innych promocji przygotowanych przez organizatora z zastrzeżeniem, że z danego typu zajęć można skorzystać tylko jeden raz.

§ 4

Zaproszenie jest ważne tylko na zajęcia grupowe prowadzone w danej chwili przez organizatora.

§ 5

Beneficjent może skorzystać tylko z zajęć w odpowiedniej grupie wiekowej i na stosownym stopniu zaawansowania*

§ 6

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z przekazaniem danych teleadresowych niezbędnych do rozliczenia udziału oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zdarzeniach i zajęciach organizowanych przez szkołę tańca.

§ 7

Zaproszenie (karnet) jest ważne przez 1,5 roku od momentu otrzymania. Można przedłużyć ważność zaproszenia zgłaszając chęć skorzystania przed upływem ważności kontaktując się z organizatorem mailem.

IV Czas trwania promocji

§ 7

Promocja rozpoczyna się 9.06.2014r i trwa do odwołania.

V Postanowienia końcowe

§ 10

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/sprobuj-za-darmo/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Spróbuj za darmo;)”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak


* Zaproszenie przeznaczone jest dla dowolnej osoby. Warunkiem jest skorzystanie z zajęć w odpowiedniej grupie wiekowej i na odpowiednim stopniu zaawansowania. Informacje o aktualnie prowadzonych zajęciach znajdziecie Państwo pod linkiem »

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2023.09.24

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama