.: Zapraszamy najmłodszych na zajęcia :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Zapraszamy najmłodszych na zajęcia

Promocja cenowa przeznaczona dla rodziców dzieci w wieku 6÷7 lat

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być rodzic lub opiekun prawny opłacający udział dziecka w zajęciach nauki tańca (beneficjentem promocji jest dziecko biorące udział w zajęciach), który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Zapisze dziecko w wieku 6÷7 lat na zajęcia z tańca towarzyskiego w nieprzekraczalnych terminach:
  1. od 29.06.2023r; do 28.08.2023r;
  2. lub od 29.08.2023r; do 28.09.2023r;
 2. Dokona pierwszej i kolejnych płatności za udział dziecka w zajęciach w poniższych terminach (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora):
  1. pierwsza wpłata do 28.08.2023r, kolejne zawsze na pierwszych zajęciach w miesiącu którego dotyczy wpłata - koszt udziału w zajęciach zostanie obniżony przez połowę sezonu (1.09.2023÷31.01.2023) o 50% za miesiąc od dziecka, pozostała część opłat będzie obniżona o 40% stawki podstawowej za miesiąc od dziecka;*
  2. pierwsza wpłata do 28.09.2023r, kolejne zawsze na pierwszych zajęciach w miesiącu którego dotyczy wpłata - koszt udziału w zajęciach zostanie obniżony przez pierwsze trzy miesiące zajęć (1.09.2023÷30.11.2023) o 50% za miesiąc od dziecka, pozostała część opłat będzie obniżona o 40% stawki podstawowej za miesiąc za miesiąc od dziecka;*
  3. pierwsza wpłata nastąpi w dniu zapisania dziecka, kolejne zawsze na pierwszych zajęciach w miesiącu którego dotyczy wpłata - koszt udziału zajęciach obniżony o 40% stawki podstawowej za miesiąc od dziecka.**

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami prowadzonymi przez organizatora.

§ 4

Możliwość skorzystania z odpowiednio obniżonej odpłatności jest możliwa tylko po spełnienia jednocześnie warunków zawartych w Dziale II § 2 ust. 1 i 2.

§ 5

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, rodzic (opiekun prawny) ponosi pełną odpłatność za udział w zajęciach określoną w cenniku.

§ 6

Zapisanie dziecka na zajęcia i jego udział jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

IV Czas trwania promocji

§ 7

Promocja rozpoczyna się 14.07.2023r i trwa do 29.09.2023r.

V Postanowienia końcowe

§ 8

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/najmlodsi/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Zapraszamy najmłodszych na zajęcia”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak


* § 2 ust. 2 dotyczą tylko dzieci zapisanych w odpowiednim terminie (§ 2 ust. 1) i wpłaty dokonanej zgodnie z terminami podanymi w § 2 ust. 2;

** § 2 ust. 2 podpunkt (d) dotyczy dzieci zapisanych po 28.09.2023r;

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2023.05.06

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama