.: Lubię to :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Lubię to

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Jest uczestnikiem zajęć grupowych przynajmniej drugi miesiąc.
  2. Dopełniła wszystkich formalności, związanych z zapisaniem się na zajęcia.
  3. Nie posiada zaległości w rozliczeniach z organizatorem.
  4. Zarejestruje się w serwisie facebook, zostanie fanem naszej szkoły tańca na facebook′u i aktywnie będzie promować szkołę tańca oraz zdarzenia organizowane przez szkołę.
  5. Będzie mieć zarejestrowanych przynajmniej 50 znajomych w serwisie facebook.
  6. Działanie polegające na udostępnieniu informacji o aktualnym zdarzeniu lub zaproszeniu na aktualne zdarzenie swoich przyjaciół będzie skutkować rabatem w wysokości 1% za każde działanie.

III Zasady promocji

§ 3

Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami, polegającymi na reklamowaniu szkoły tańca i jej usług.

§ 4

Wielokrotne promowanie tego samego zdarzenia w ten sam sposób i w tym samym okresie rozliczeniowym nie będzie powiększało rabatu.

§ 5

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

IV Czas trwania promocji

§ 6

Promocja rozpoczyna się 1.01.2012r i trwa do odwołania.

§ 7

Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami, polegającymi na reklamowaniu szkoły tańca i jej usług.

V Postanowienia końcowe

§ 8

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/lubie-to/.

§ 9

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Lubię to”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2021.05.01

Przynależność

Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama