.: Lady′s latino solo - taniej! :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Lady′s latino solo - taniej!

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Dopełni wszystkich formalności związanych z rezerwacją miejsca w grupie (formularz internetowy) i zapisaniem się na zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach.
  2. Dokona płatności za udział w zajęciach w danym okresie rozliczeniowym w odpowiednich terminach (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora):
    1. na pierwszych zajęciach - 50% rabatu;
    2. na drugich zajęciach - 25% rabatu.

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dla uczestników zajęć.

§ 4

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a) można skorzystać z promocji wymienionej w podpunkcie (b) ww. ustępu.

§ 5

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 3 podpunkt (a), (b) uczestnik ponosi pełną odpłatność za udział w zajęciach określoną w cenniku.

§ 6

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest możliwość uczestnictwa w zajęciach taneczno - rekreacyjnych. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 7

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia zajęć.

IV Czas trwania promocji

§ 8

Promocja rozpoczyna się 15.01.2014r i trwa do odwołania.

§ 9

Promocja jest przygotowana dla wybranych zajęć taneczno rekreacyjnych. Informacja o obowiązywaniu promocji musi być zawarta w informacji o zapisach do grupy zajęciowej.

V Postanowienia końcowe

§ 10

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/ladys-latino-solo-taniej/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Lady′s latino solo taniej!”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak


Sprawdź na jakie zajęcia możesz się zapisać korzystając z promocji. Zapisy na nowe zajęcia, kusy i szkolenia »

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2021.05.01

Przynależność

Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama