.: Zajęcia dla dzieci i młodzieży :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
Zapraszam na bezpłatną promocyjną lekcję tańca towarzyskiego
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: Zapraszamy na Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: zapisy tylko przez internet w nieprzekraczalnym terminie do 8.09.2022 :::
::: Zapraszamy na Kurs Tańca Towarzyskiego organizowany w Słupcy :::
::: zapisy tylko przez internet w nieprzekraczalnym terminie do 4.09.2022 :::
::: Zajęcia z tańca towarzyskiego dla młodzieży w wieku 12÷14 lat :::
::: Zapisy na zajęcia w sezonie kulturalnym 2022⁄2023 :::
::: Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci w wieku 8÷11 lat :::
::: Zapisy na zajęcia w sezonie kulturalnym 2022⁄2023 :::
::: Nauka tańca dla dzieci w wieku 6÷7 lat :::
::: Zapisy na zajęcia w sezonie kulturalnym 2022⁄2023 :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Promocja cenowa przeznaczona dla rodziców dzieci w wieku 8÷16 lat

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być rodzic lub opiekun prawny opłacający udział dziecka w zajęciach nauki tańca (beneficjentem promocji jest dziecko biorące udział w zajęciach), który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Dopełnił wszystkich formalności, związanych z zapisaniem się na zajęcia.
  2. Dokona płatności za udział w zajęciach w pierwszym tygodniu zajęć każdego miesiąca z góry (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora i dotyczy opłaty abonamentowej za udział w zajęciach grupowych) - 40 % rabatu
  3. Dokona płatności za udział w zajęciach najpóźniej w drugim tygodniu zajęć każdego miesiąca z góry (liczy się termin wpływu środków na konto lub do kasy organizatora i dotyczy opłaty abonamentowej za udział w zajęciach grupowych) - 20 % rabatu

III Zasady promocji

§ 3

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami cenowymi dla stałych uczestników zajęć.

§ 4

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w Dziale II, § 2, ustęp 2 lub 3 obowiązuje cena w wysokości zawartej w cenniku.

§ 5

Uczestnicy zajęć w grupach zaawansowanych dla dzieci i młodzieży zyskują możliwość dodatkowego korzystania z podwojonej ilości zajęć w zamian z wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestników oraz udział w zdarzeniach artystycznych i promocyjnych organizatora. Zmniejszenie ilości zajęć dodatkowych w niektórych okresach nie powoduje dodatkowego obniżenia odpłatności.

§ 6

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 7

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

IV Czas trwania promocji

§ 8

Promocja rozpoczyna się 1.03.2021r zmieniając warunki poprzedniej promocji i trwa do odwołania.

§ 9

Promocja dotyczy wszystkich zajęć z oferty organizatora przeznaczonych dla ww. grupy wiekowej.

V Postanowienia końcowe

§ 10

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/dzieci-i-mlodziez/.

§ 11

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Zajęcia dla dzieci i młodzieży”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2022.06.21

Przynależność

Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama