.: Akcja ulotkowa - Konin :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Akcja ulotkowa - Konin

1 ulotka = 1 osoba x 1 miesiąc x 1 rodzaj zajęć = 10 % rabatu

I Organizator

§ 1

Organizatorem promocji jest Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak (AAPS „SERWER” - Zbigniew Witkowiak),
ul. Dworcowa 5/36, 62-510 Konin,
NIP 665-100-71-24.

II Warunki uczestnictwa w promocji

§ 2

Uczestnikiem promocji może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Dopełni wszystkich formalności związanych z rezerwacją miejsca w grupie (formularz internetowy) i zapisaniem się na zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach.
  2. Przekaże ulotkę dystrybuowaną na terenie Konina oznaczoną na rewersie specjalnym nadrukiem informującym o 10 % rabacie.

III Zasady promocji

§ 3

Promocje nie można łączyć z innymi promocjami dla uczestników zajęć.

§ 4

Promocja przeznaczona jest dla nowych jak i kontynuujących udział w zajęciach uczestników.

§ 5

Dostarczenie jednej ulotki zmniejsza odpłatność o 10 % za udział w zajęciach jednej formy przez jeden miesiąc. Dostarczenie większej ilości ulotek może być scedowane na inną osobę lub być wykorzystana w innym rodzaju zajęć.

§ 6

Zgłoszenie do udziału w zajęciach i uczestniczenie w nich jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej kupna sprzedaży usługi jaką jest nauka tańca lub możliwości udziału w zajęciach taneczno rekreacyjnych. Nieuregulowanie odpłatności za usługę jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia, które będzie ściągane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie w RP prawem.

§ 7

Promocja dotyczy stawek odpłatności za udział w zajęciach obowiązujących w dniu rozpoczęcia zajęć lub kursu.

IV Czas trwania promocji

§ 8

Promocja rozpoczyna się 24.09.2013r i trwa do odwołania.

V Postanowienia końcowe

§ 9

Treść niniejszego regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem taniec.konin.pl/oferta/promocje/akcja-ulotkowa/.

§ 10

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki promocji „Akcja ulotkowa - Konin”.

Koniec regulaminu

Zbigniew Witkowiak


Sprawdź na jaki kurs możesz się zapisać korzystając z promocji. Zapisy na nowe zajęcia, kusy i szkolenia »

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2021.05.01

Przynależność

Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama