.: Programy zajęć :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
::: Zapraszamy na Kurs Tańca Towarzyskiego I stopnia dla dorosłych i młodzieży :::
::: informacje, terminy, zapisy tylko przez internet do 20.01.2022 » :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::
::: Zapraszamy na indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Programy zajęć

Kursy i zajęcia dla dorosłych:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Program zajęć uwzględnia rozwój psychofizyczny uczestników. Poprzez występujące w programie elementy „savoir-vivr” ułatwia proces prawidłowej socjalizacji szczególnie w kontaktach obu płci w okresie dorastania.

Zajęcia na poziomie podstawowym dla dzieci i młodzieży prowadzone są wg. światowego programu tanecznego
w programie:
Walc angielski, Walc wiedeński, Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha cha, Jive, Blues, Rock and roll, Mambo, Polka czeska
pozostałe tańce wprowadzane są zależnie od wieku i stopnia zaawansowania.

Zajęcia na poziomie zaawansowanym dla dzieci i młodzieży prowadzone są wg. światowego programu tanecznego i dodatkowo uzupełnione o zajęcia z innych technik tanecznych
w programie:
Walc angielski, Walc wiedeński, Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha cha, Jive, Blues, Rock and roll, Mambo, Polka czeska,
pozostałe tańce wprowadzane są zależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)


Szczegółowe informacje o kursie tańca towarzyskiego

Sztandarowym „produktem” w ofercie szkoły tańca jest Kurs Tańca Towarzyskiego dla dorosłych i młodzieży.
Uczestnikami tych zajęć mogą być osoby w wieku 16 ÷ …116 lat.

Program zajęć obejmuję naukę takich tańców jak: standardowe: walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep; latynoamerykańskie: samba, cha cha, rumba, jive; free style: blues, rock and roll, mambo, disco.
Nauka tańca na kursie jest prowadzona na poziomie tańca użytkowego i ma za zadanie przygotować uczestników do korzystania z pozyskanych umiejętności na imprezach o charakterze tanecznym. W programie zajęć są również zawarte elementy tanecznego savoir-vivr′u.

Uczestników kursu zainteresowanych pogłębianiem swych umiejętności tanecznych do poziomu pokazowego czy turniejowego zachęcam, po ukończeniu kursu podstawowego, do udziału w zajęciach grup zaawansowanych.

Zajęcia podstawowego kursu tańca towarzyskiego to 32h zajęć podzielona na cztery etapy (stopnie). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Podział na etapy ułatwia uczestnikom odnalezienie się w przypadku gdy musieliby przerwać udział w kursie przed jego końcem, i chcieliby powrócić do udziału w zajęciach.

Wśród dodatkowych zalet udziału w zajęciach kursu tańca jest kształtowanie i utrzymanie poprawnej sylwetki, poprawienie sprawności fizycznej, wpływa również na pogłębienie pozytywnych cech charakteru jak wytrwałość, zaangażowanie. Ma również wpływ na relacje społeczne, nawiązywanie przyjaźni, umiejętność współpracy. O poprawie kondycji intelektualnej również należy tu wspomnieć, ponieważ taniec wymaga koncentracji, kontroli i samokontroli, przewidywania itp.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zebrań organizacyjnych oraz terminów i miejsc zajęć są udostępnione na podstronie zawierającej ofertę szkoły tańca.

Zgłoszenia na zajęcia można dokonać wypełniając: e-Formularz.
Zachęcam do udziału w zajęciach pary - uczymy się tańca towarzyskiego.

(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)


Szczegółowe informacje o zajęciach dla najmłodszych

Mam przyjemność zaproponować Państwu formę zajęć dla dzieci w wieku 6÷7 lat:

Specjalnie przygotowany program uwzględniający rozwój psychofizyczny dzieci i jednocześnie wprowadzający elementy kultury osobistej umiejętności zachowania się oraz uczący podstawowych elementów tańca towarzyskiego.

Udział w zajęciach będzie ponadto kształtował poprawną sylwetkę, poprawiał sprawność fizyczną, ale również wpływał na rozwój cech charakteru jak pracowitość, wytrwałość i kształtował umiejętności społeczne takie jak umiejętność współpracy.

Program taneczny będzie zawierał następujące tańce jak: walc angielski, walc wiedeński, quickstep, polka, samba, cha cha, jive, rock and roll, blues

Ponadto dla wszystkich rodziców zapisujących dzieci na zajęcia które rozpoczną się we wrześniu 2022r. przygotowałem specjalną promocję cenową. Szczegóły promocji „Zapraszamy najmłodszych na zajęcia”

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zebrań organizacyjnych oraz terminów i miejsc zajęć zostaną udostępnione na przełomie sierpnia i września w każdym nowym sezonie tanecznym. Jeśli grupy będą wystarczająco liczne istnieje również możliwość zorganizowania zajęć w terminach przedpołudniowych dla dzieci uczęszczających do szkoły w późniejszych godzinach.

Zgłoszenia dziecka na zajęcia można dokonać wypełniając: e-Formularz jest on aktywny w okresie naboru na zajęcia.

(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)


Szczegółowe informacje o Practice

Czym są wprawki taneczne (practice)

Są to dodatkowe zajęcia własne dla uczestników kursów i zajęć tanecznych, miłośników tańca i wszystkich tych którzy chcą dopracować swe umiejętności poza regularnymi zajęciami tanecznymi.

Kto może wziąć udział:

Wszyscy miłośnicy tańca którzy chcieliby dodatkowo potańczyć lub pogłębić i dopracować swe umiejętności. Nie obowiązują tu ograniczenia wiekowe. Jedynym kryterium dopuszczającym do udziału we wprawkach jest posiadanie pewnych minimalnych umiejętności z tańca towarzyskiego. Na wprawkach można spodziewać się muzyki specjalnie przygotowanej dla tancerzy. Będą uwzględniane wszystkie style taneczne które spotyka się na zajęciach.
 

Koszt udziału we wprawkach można odnaleźć w cenniku szczegóły »
 
Promocje dotyczące wprawek szczegóły »


Lady′s Latino Solo

Lady′s Latino Solo to zajęcia taneczno-rekreacyjne dla Pań.

Zajęcia te nie są kursem tańca, lecz zajęciami rekreacyjnymi z przesuniętym akcentem na umiejętności taneczne i technikę tańca. Nie ma więc większego znaczenia czy rozpoczniemy udział w zajęciach już w momencie powstania grupy, czy dołączymy do niej po pewnym czasie.

Program zajęć obejmuję zapoznanie się z elementami tańców latyno-amerykańskich w wersji indywidualnej. Wśród tańców którymi będziemy zajmować się na zajęciach są: samba, cha cha, rumba, salsa, mambo, jive. W programie mamy także zestawy ćwiczeń które pozwolą nam poprawić sylwetkę, sprawność i samopoczucie.

(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2022.01.20

Przynależność

Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama