.: Programy zajęć :. .: Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak :. .: Serwis Internetowy :.
Szkoła Tańca Zbigniew Witkowiak
Zapraszam na bezpłatną promocyjną lekcję użytkowego tańca towarzyskiego
więcej szczegółów: Program promocji tańca »
::: Zapraszam na kurs użytkowego tańca towarzyskiego :::
::: zapisy tylko przez internet w nieprzekraczalnym terminie do 1.09.2024 :::
::: Zapraszamy na prywatne, indywidualne lekcje tańca :::
::: zapisy i zajęcia wg. indywidualnych harmonogramów :::
::: VOUCHER na udział w zajęciach z tańca jako prezent :::
::: dowolna forma zajęć prowadzonych w naszej szkole tańca :::
::: Zapraszamy na kursy i zajęcia tańca towarzyskiego :::
::: zajęcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach zaawansowania :::
::: w programie zajęć: walc angielski, walc wiedeński, foxtrot, quickstep, tango, :::
::: cha cha, rumba, samba, jive, mambo, rock and roll, blues, disco :::

Programy zajęć

Szczegółowe informacje o kursie użytkowego tańca towarzyskiego

Kurs użytkowego tańca towarzyskiego dla dorosłych i młodzieży.
 
Nowa formuła, stworzona wg. autorskiego progamu wynikającego z 30 lat doświdczeń by uczyć skuteczniej i szybciej.
 
Uczestnikami tych zajęć mogą być osoby w wieku 16 ÷ …116 lat .

Program zajęć obejmuję naukę tańca towarzyskiego w wersji użytkowej, która rozpoczyna się od najbardziej przydatnych i najczęściej stosowanych form tanecznych stopniowo przechodząć do coraz bardziej wyrafinowanych i wymagających tańców.

Nauka tańca na kursie ma za zadanie przygotować uczestników do korzystania z pozyskanych umiejętności na imprezach o charakterze tanecznym. W programie zajęć są również zawarte elementy tanecznego savoir-vivr′u.

W programe zajęć na etapie poczatkowym zajmiemy sie nauką takich tańców jak: disco swing, disco samba, blues, rock and roll, salsa, foxtrot. W kolejnych etapach poznamy wersje użytkowe następujących form tanecznych: cha cha, jive, walc angielski, quickstep, tango, rumba, samba, walc wiedeński.

Uczestników kursu zainteresowanych pogłębianiem swych umiejętności tanecznych do poziomu pokazowego czy turniejowego zachęcam, po ukończeniu podstawowego kursu tańca towarzyskiego do udziału w zajęciach grup zaawansowanych.

Zajęcia kursu użytkowego tańca towarzyskiego to łącznie 48h zajęć (6 miesięcy) podzielona na trzy etapy (stopnie) każdy po 16h (2 miesiące). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Podział na etapy ułatwia uczestnikom odnalezienie się w przypadku gdy musieliby przerwać udział w kursie przed jego końcem, i chcieliby powrócić do udziału w zajęciach.

Wśród dodatkowych zalet udziału w zajęciach kursu tańca jest kształtowanie i utrzymanie poprawnej sylwetki, poprawienie sprawności fizycznej. Taniec wpływa również na pogłębienie pozytywnych cech charakteru jak wytrwałość, sumienność, zaangażowanie w rozwój fizyczny i emocjonalny. Ma również wpływ na relacje społeczne, nawiązywanie przyjaźni, umiejętność współpracy. O poprawie kondycji intelektualnej również należy tu wspomnieć, ponieważ taniec wymaga koncentracji, kontroli i samokontroli, umiejętności przewidywania zdarzeń itp.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zebrań organizacyjnych oraz terminów i miejsc zajęć są udostępnione na podstronie zawierającej ofertę szkoły tańca.

Zgłoszenia na zajęcia można dokonać wypełniając: e-Formularz.
Zachęcam do udziału w zajęciach pary - uczymy się tańca towarzyskiego.

(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)


Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Program zajęć uwzględnia rozwój psychofizyczny uczestników. Poprzez występujące w programie elementy „savoir-vivr” ułatwia proces prawidłowej socjalizacji szczególnie w kontaktach obu płci w okresie dorastania.

Zajęcia na poziomie podstawowym dla dzieci i młodzieży prowadzone są wg. światowego programu tanecznego
w programie:
Walc angielski, Walc wiedeński, Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha cha, Jive, Blues, Rock and roll, Mambo, Polka czeska
pozostałe tańce wprowadzane są zależnie od wieku i stopnia zaawansowania.

Zajęcia na poziomie zaawansowanym dla dzieci i młodzieży prowadzone są wg. światowego programu tanecznego i dodatkowo uzupełnione o zajęcia z innych technik tanecznych
w programie:
Walc angielski, Walc wiedeński, Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha cha, Jive, Blues, Rock and roll, Mambo, Polka czeska,
pozostałe tańce wprowadzane są zależnie od wieku i stopnia zaawansowania.
(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)


Szczegółowe informacje o zajęciach dla najmłodszych

Mam przyjemność zaproponować Państwu formę zajęć dla dzieci w wieku 6÷7 lat:

Specjalnie przygotowany program uwzględniający rozwój psychofizyczny dzieci i jednocześnie wprowadzający elementy kultury osobistej umiejętności zachowania się oraz uczący podstawowych elementów tańca towarzyskiego.

Udział w zajęciach będzie ponadto kształtował poprawną sylwetkę, poprawiał sprawność fizyczną, ale również wpływał na rozwój cech charakteru jak pracowitość, wytrwałość i kształtował umiejętności społeczne takie jak umiejętność współpracy.

Program taneczny będzie zawierał następujące tańce jak: walc angielski, walc wiedeński, quickstep, polka, samba, cha cha, jive, rock and roll, blues

Ponadto dla wszystkich rodziców zapisujących dzieci na zajęcia które rozpoczną się we wrześniu 2024r. przygotowałem specjalną promocję cenową. Szczegóły promocji „Zapraszamy najmłodszych na zajęcia”

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zebrań organizacyjnych oraz terminów i miejsc zajęć zostaną udostępnione na przełomie sierpnia i września w każdym nowym sezonie tanecznym. Jeśli grupy będą wystarczająco liczne istnieje również możliwość zorganizowania zajęć w terminach przedpołudniowych dla dzieci uczęszczających do szkoły w późniejszych godzinach.

Zgłoszenia dziecka na zajęcia można dokonać wypełniając: e-Formularz jest on aktywny w okresie naboru na zajęcia.

(dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)

Subskrypcja informacji o kursach, zajęciach i wydarzeniach

Proszę o dokładne sprawdzenie adresu e-mail wpisywanego do formularza. W przypadku podania błędnego adresu nie będzie możliwości przesłania Państwu żadnej informacji.
Imię i nazwisko (nick):e-mail:

Chcę otrzymywać informacje o nowych kursach, zajęciach i zdarzeniach organizowanych przez Szkołę Tańca Zbigniewa Witkowiaka na powyższy adres e-mail.

Ostatnia aktualizacja serwisu:
2024.06.29

Webmaster
A.A.P.S. „Serwer”
Zbigniew Witkowiak

© 2005 ⁄ 2016

Reklama